strona główna
aktualności
o programie
regulamin
jury
wiersze
kontakt
linki
patroni medialni

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Jury

Ernest BryllErnest Bryll

Ur. 1935, poeta, pisarz, krytyk literacki, autor licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i programów telewizyjnych. Wieloletni kierownik literacki Teatru Telewizji i Teatru Polskiego w Warszawie, wykładowca uniwersytecki, ambasador RP w Republice Irlandii. Zdobywca wielu nagród literackich, ostatnio Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka (2003). Nominowany do Nagrody Totus (2002). Odznaczony irlandzkim medalem O'Conora oraz słowackim medalem im. Daniela Gabriela Licharda, przyznawanym za wkład w rozwój kultury i poezji ludowej Słowacji"

 

Członkowie:

Ewa IhnatowiczEwa Ihnatowicz

Ur. 1951, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą polską i europejską XIX wieku, literaturą popularną i użytkową, komparatystyką. Autorka książek: Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej (1995), Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy (1999), Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914) (2000) oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zainteresowania: sztuka i kultura materialna XIX wieku, tradycje kultury Podlasia i Mazowsza. Hobby: turystyka, kulinaria.

Aldona LeszczyńskaAldona Leszczyńska

Ur. 1967, polonistka, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany i egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczy języka polskiego w gimnazjum i liceum. Autorka artykułów z zakresu metodyki języka polskiego i poradników metodycznych dla nauczycieli. Zainteresowania: literatura rosyjska. Hobby: obserwowanie ptaków.

Marcin OrlińskiMarcin Orliński

Ur. 1980. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich (im. R. Wojaczka, im. W. Pietrzaka, im. M. Kajki, im. L. Bakuły, "Miłość niejedno ma imię" i "O kwiat azalii"). Nominowany do Nagrody im. Jacka Bierezina za debiutancki tom wierszy Mumu Humu. Publikował w takich czasopismach jak Twórczość, Topos, Studium, Akant, Obrzeża, Ślad, Undergrunt, Stołeczna Gazeta Wyborcza, Lite Racje, Prezentacje, Zeszyty Poetyckie, sZAFa, Pod prąd, Zabudowa trawnika, a także w kilku książkach i antologiach. Współredaguje Zeszyty poetyckie oraz kwartalnik sZAFa.

Ewa Stocka-KalinowskaEwa Stocka-Kalinowska

Dziennikarz, ukończyła wydział Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1973 roku zatrudniona w Polskim Radiu. Początkowo w Redakcji Słuchowisk, a od 1983 roku w Redakcji Literackiej Programu 2. Wieloletni kierownik tej Redakcji, obecnie pracuje w dyrekcji Programu 2 pełniąc funkcję redaktora zamawiającego programy literackie. Autorka scenariuszy słuchowisk, adaptacji prozy polskiej i obcej oraz licznych audycji literackich. Tłumacz z języka francuskiego sztuk teatralnych i tekstów słuchowisk. W latach 90-tych przez dwie kadencje reprezentowała Polskie Radio w Radiowej Unii Europejskiej biorąc udział w pracach teatralnej grupy roboczej.


REGULAMIN PRAC JURY
KONKURSU
"POEZJA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY"

 1. Jury działa w 5 osobowym składzie, oceniając wszystkie nadesłane prace konkursowe wg określonych w regulaminie kryteriów.
 2. Prace konkursowe rejestrowane są w biurze organizacyjnym konkursu, a następnie oznaczane numerem (kolejność zgłoszeń) - bez danych osobowych autora - są przekazywane drogą elektroniczną do wszystkich członków jury.
 3. Każdy z członków jury ocenia prace w skali od 0-10 pkt. I przekazuje swój werdykt do biura organizacyjnego konkursu drogą elektroniczną.
 4. Prace, które uzyskają, po zsumowaniu ocen wszystkich członków jury, powyżej 30 pkt. Będą podlegały dalszej procedurze oceniania:
  a) z tej grupy prac jury wyłoni 40-45 najlepszych prac do publikacji w tomiku debiutów,
  b) prace z tej grupy będą prezentowane na stronie konkursu (www.patriotyzmjutra.sto.org.pl) i wezmą udział w głosowaniu internautów.
 5. Prace, które uzyskają bardzo rozbieżne oceny członków jury - co najmniej dwoje członków jury oceni je na 9-10 pkt., a pozostali na 0-2 pkt.- zostaną ponownie przedstawione członkom jury do rozpatrzenie na zebraniu kończącym prace jury.
 6. Ostateczna ocena prac wybranych w powyższej procedurze dokonana zostanie na zebraniu jury w drodze głosowania.
 7. O wyborze laureatów zdecyduje głosowanie wg zasady większości głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego jury.
aktualności:
pobierz:

pobierz formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy
pobierz formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
tel. faks: 022 826 78 64, 022 828 88 57

        Copyright © 2006-2007 Społeczne Towarzystwo Oświatowe
        @ webmaster